NEGOTIORUM GESTIO У РИМСКОМ ПРАВУ С ОСВРТОМ НА СРПСКО ПРАВО - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

NEGOTIORUM GESTIO У РИМСКОМ ПРАВУ С ОСВРТОМ НА СРПСКО ПРАВО

NEGOTIORUM GESTIO У РИМСКОМ ПРАВУ С ОСВРТОМ НА СРПСКО ПРАВО


500 РСД

„У српској романистици пословодство без налога није представљало предмет ширег научног интересовања. Једино је Реља Поповића у чланку „Неправа negotiorum gestio у римском и модерном праву“ из 1927. године расправљао о појединим питањима у вези са том установом. Моје интересовање за пословодство без налога потиче из времена писања докторске дисертације на тему „Кондикција и правно неосновано обогаћење“, у којој сам се дотакла појединих проблема у вези са односом кондикције и тужбе negotiorum gestorum. С обзиром на то да на српском језику не постоји ниједна монографска публикација на тему пословод-ства без налога, садржај овог дела представља полазну основу за даља истраживања која могу ићи у правцу продубљеног разматрања појединих спорних питања.“

Из предговора

  • ISBN 978-86-7630-920-7
  • Година 2020.
  • Каталогизација 27335945
  • Обим 122. стр
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар