Tragovi

ТраговиИма 7 издања.

Трагови
Трагајући за људским судбинама знаменитих наставника Правног факултета у Београду, за разлозима и природом њихове величине, ова библиотека тежи да прикаже њихов индивидуални карактер, али и једну посебну везу њиховог дела са националном културом и светом. На тај начин Библиотека се бави не само појединим личностима, већ суштинским темама националне културе и савремене епохе.