Srbija pravna država

Србија правна државаНема издања

Србија правна држава
Ова едиција је настала као резултат истоименог пројекта на којем је сарађивала у периоду од 1995. до 2000. године већина наставника и сарадника Правног факултета, а који је финансиран од Министарства за науку и технологију Републике Србије. Током последњих година рада на том пројекту објављено је више од четрдесет књига.

Нема издања у овој категорији.