Životopisi

ЖивотописиИма 1 издање.

Животописи
Задатак ове библиотеке је да на систематски и мултидисциплинаран начин (из историјске, социолошке, правне, политиколошке, психолошке и културолошке перспективе) осветли животни пут, идејно-теоријске ставове, стручни и друштвено-политички ангажман знаменитих личности српске историје који су допринели развоју наше правне мисли и модернизацији Србије.