Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

Раде Кнежевић и група аутора

Азбука права

Troper

ПРЕКО 90 ПРАВНИХ ПОЈМОВА НА СВИМА РАЗУМЉИВ НАЧИН

Азбука права је испуњење једне студентске жеље, да се материја правна, која је, руку на срце, прилично сувопарна, мало приближи љу- дима. Тако у књизи поред шаљивијег и неформалнијег објашњавања најпознатијих правних термина, постоји и илустрација за сваки пона- особ, често и изрека, било народна или латинска. Сигуран сам да ће се многи правници који буду читали, слатко смејати, али и подсетити на неке институте с којима се нису одавно сретали.

Такође, књига може помоћи и будућим правницима, да их мало за- интересује ова материја, тако да без скромности можемо рећи, да ово дело учествује у ширењу правне мисли и професије! Најзад, нипошто не изостављам, и обичног човека, који може на шаљив начин да упозна велики број правних института. Неизмерно ми је задовољство ако смо у свему томе успели

 

Цена: 500 РСД