Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ПОПУСТ НА СВЕТОСАВСКОМ САЈМУ КЊИГА

За продају књига Центра за издаваштво и информисање Правног факултета у периоду од 26. до 30. јануара 2015. године на сајму правне књиге на Факултету, одобрава се следећи попуст за поједине библиотеке и едиције:

Светска правна баштина

30%

Научна баштина Правног факултета

30%

Приручници

50%

Изабрана дела

30%

Коментари закона

50%

Монографије

50%

Зборници

50%

Расправе

30%

Реторика и антика

50%

Пословно право

30%

Политика и друштво

30%

Трагови

50%

Запис

30%

Србија правна држава

30%