О нама - Центар за издаваштво Правног факултета

Универзитет у Београду - Правни факултет

Центар за издаваштво

Правни факултет Универзитета у Београду је 2005. године основао Центар за издаваштво са жељом да се окупе аутори који поштују своју прошлост, разумеју садашњост и успостављају мостове ка заједничкој европској будућности. Данас, Центар за издаваштво, ослоњен на традицију правне државе и владавине права, наставља издавачки подухват ширења правног знања покретањем нових и развијањем већ покренутих посебних библиотека и других правних издања. Он је стално отворен за ауторе који размишљају  и расправљају о вредностима слободе, правде, сигурности, једнакости, реда, мира и другим важним вредностима које могу да се остваре једино у демократској правној држави.

Надамо се да ћемо  очекивања наставника,  сарадника,  студената и најшире стручне правничке јавности испунити и објављивањем нових уџбеника, приручника, зборника радова и других сличних издања која су првенствено  намењена корисницима који у свакодневном раду примењују прописе или само настоје да поуздано  разумеју правну страну великих друштвених и политичких промена које се одвијају у земљи и свету.

Наш циљ је да књиге Центра за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду постану најбоље, најпрепознатљивије и најтраженије у књижарама Србије и региона, као што је то одавно случај са књигама других познатих универзитетских издавача у свету. То је и наша обавеза, јер право као устава самовољи и произвољности регулише све важне области друштвеног живота. Оно обезбеђује предвидљивост и сигурност у друштву. Због тога се каже: право – то је цивилизација.

 

 


 

Центар за издаваштво 

Булевар краља Александра 67, www.ius.bg.ac.rs
 
Управник Центра за издаваштво 
проф. др Вук Радовић
телефони: 011/30-27-414, 011/30-27-600
vuk@ius.bg.ac.rs

Руководилац Центра за издаваштво
Душко Чоловић
телефони: 011/30-27-725, 011/30-27-776
dusko.colovic@ius.bg.ac.rs

Продаја
Јована Живановић
телефони/факс: 011/30-27-725, 011/30-27-776 
centar@ius.bg.ac.rs

Књижара Факултета 
Мира Пауновић
телефон: 011/30-27-7288

nama

Pravna nauka je jedna od najstarijih društvenih nauka. To pokazuje njeno poreklo koje doseže do samih antičkih početaka evropske civilizacije. Zato i savremene humanističke studije prava teže da pruže jedno zaokruženo znanje o svim stranama države, prava i njihovog  odnosa. To znanje se preliva i postaje trajan deo kulture čitavih pravničkih naraštaja. Bez te kulture i tih znanja nije moguće ispravno razumeti državu, pravo i velike promene koje se dešavaju u savremenim društvima.

Da bi se ispunio taj veliki zadatak, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je pre pet godina osnovao Centar za izdavaštvo i informisanje sa željom da se okupe autori koji  poštuju svoju prošlost, razumeju sadašnjost i uspostavljaju mostove ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. Danas, pet godina kasnije, Centar za izdavaštvo i informisanje, oslonjen na tradiciju pravne države i vladavine prava, nastavlja izdavački poduhvat širenja pravnog znanja pokretanjem novih i razvijanjem već pokrenutih posebnih biblioteka i drugih pravnih  izdanja. On je stalno otvoren za autore koji razmišljaju i raspravljaju o vrednostima  slobode, pravde, sigurnosti, jednakosti, reda, mira i drugim važnim vrednostima koje mogu da se ostvare jedino u demokratskoj pravnoj državi.

U proteklih pet godina Centar je razvio svoju izdavačku delatnost. Od 2006. do 2009. godine objavljeno je preko dvesta pedeset novih naslova. Želimo da ubuduće bude još bolje, na čemu zdušno radimo. U 2010. godini osnovane su još dve posebne biblioteke, dok je u postojeće pravne biblioteke uvršćeno šezdesetak novih monografskih naslova iz  oblasti pravne i socijalne teorije i filozofije ili različitih grana domaćeg i inostranog  pozitivnog prava sa kojima stručna javnost može prvi put ili tek posle mnogo decenija ponovo da se upozna.

Nadamo se da ćemo očekivanja nastavnika, saradnika, studenata i najšire stručne pravničke javnosti ispuniti i objavljivanjem novih udžbenika, priručnika, zbornika radova  i drugih sličnih izdanja koja su prvenstveno namenjena korisnicima koji u svakodnevnom radu primenjuju propise ili samo nastoje da pouzdano razumeju pravnu stranu velikih društvenih i političkih promena koje se odvijaju u zemlji i svetu.

Naš cilj je da knjige Centra za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postanu najbolje, najprepoznatljivije i najtraženije u knjižarama Srbije i regiona, kao što je to odavno slučaj sa knjigama drugih poznatih univerzitetskih izdavača u svetu. To je i naša obaveza, jer pravo kao ustava samovolji i proizvoljnosti reguliše sve važne oblasti društvenog života. Ono obezbeđuje predvidljivost i sigurnost u društvu. Zbog toga se kaže: pravo – to je civilizacija.

Vreme je za prav(n)u knjigu!

 

Upravnik Centra za izdavaštvo i informisanje
Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

prof. dr Dragan Mitrović

 


ПочетнаПочетна