Расправе - Центар за издаваштво Правног факултета

РасправеИма 1 издање.

Следећи добру традицију водећих правничких земаља, покренута је још једна правна библиотека под називом Расправе. Тако нешто могу да учине само они народи у којима постоји развијена правна наука која се постојано развија, што није свуда случај у свету.
Библиотека Расправе има за циљ да читаоцима учини доступним радове који се пишу ретко и једном, а у којима се на свеобухватан начин обрађују најважније области права или суштински проблеми правних дисциплина.
Очекујемо да ћемо у овом времену велике ужурбаности и све чешће површности овом библиотеком читаоцима показати како велико знање и истрајан рад доводе до стварања животног дела. Реч је о најређим књигама које најдуже трају.