Varie

VariеИма 6 издања.

Ова библиотека, веома хетерогена по садржају, тежи да приближи Правни факултет Универзитета у Београду будућим студентима, правницима и широј јавности.