Crimen

CrimenИма 53 издања.

 Crimen
Циљ едиције је да нашој правној и широј јавности учини доступним монографска дела и зборнике домаћих аутора који би се бавили пре свега стањем и перспективама контроле злочина код нас. Њени сарадници су стручњаци из држава у транзицији и они из развијених земаља чији ставови могу помоћи уобличавању рационалне, ефикасне и на људским правима засноване политике сузбијања и спречавања криминалитета.