Анали Правног факултета

AналиИма 21 издања.

Будући да је током последњих деценија у Србији престао да излази велики број правних часописа, Центар настоји да бар делимично попуни ту празнину редовним излажењем факултетског часописа Анали Правног факултета у Београду, који излази од 1953. године. Часопис објављује научне чланке, критичке анализе, коментаре судских одлука, прилоге из међународног научног живота, приказе књига, из пера наставника и сарадника Факултета, као и истакнутих научних стваралаца из земље и иностранства. Часопис излази на српском језику два пута годишње, а садржај и резимеи чланака преведени су на енглески језик. Од 2006. године објављује се и међународно издање часописа на енглеском језику.