Весник правне историје - Центар за издаваштво Правног факултета

Весник правне историјеИма 2 издања.

Весник правне историје
Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.