Zbornici

ЗборнициИма 30 издања.

 Зборници
Ова библиотека има за циљ да буде јавна трибина са које ће наши најпозванији правни стручњаци упућивати јавности резултате својих истраживања о некој актуелној теми или важном друштвеном питању. У њој се презентира научни и истраживачки рад на Факултету који је оријентисан мултидисциплинарно, тако да се правни феномени истражују из угла различитих научних дисциплина