Baština Pravnog fakulteta

Научна баштина Правног факултета Има 14 издања.

 Научна баштина Правног факултета
Ова библиотека је основана 1993. године са циљем да допринесе озбиљном, вишестраном, и критичком преиспитивању научног наслеђа ове наше најстарије и највише наставно-научне установе у области правних и друштвених наука. Израз је уверења да непрекидан делотворан однос према нашој традицији може подстаћи и унапредити научни рад у садашњости, а тиме и будућност наше правне науке повезати са њеном прошлошћу. У Библиотеци се објављују научно-филозофске студије, критичка и есејистичка истраживања и теоријске расправе истакнутих наставника Правног факултета, којима се проширују видици, подстиче дијалог и тумаче збивања од ширег значаја за нашу правну и друштвену науку.