Zakoni i propisi

Изворни закони и прописиИма 5 издања.

Изворни закони и прописи
Едиција Изворни закони и прописи, много ближа духу Јустинијанове забране писања коментара, покренута је како би се студенти права на одговарајућим годинама студија и правници у пракси упознали са садржајем најважнијих и најновијих изворних закона и прописа у чијем су доношењу учествовали реномирани професори Правног факултета Универзитета у Београду. У првом колу едиције објављена су три закона са потребном апаратуром за овакву врсту правне књижевности.