Zakoni i propisi

ЗакониИма 5 издања.

Закони
Едиција Закони окренута је како би се студенти права на одговарајућим годинама студија и правници у пракси упознали са садржајем најважнијих и најновијих изворних закона и прописа у чијем су доношењу учествовали реномирани професори Правног факултета Универзитета у Београду.