Udžbenici

ПриручнициИма 18 издања.

 Приручници
Замишљена је као нужна допуна и проширење Библиотеке Уџбеници. Чине је текстови који се могу користити као практична упутства за подробније упознавање са свим правним дисциплинама које се изучавају на Правном факултету, за додатно продубљено истраживање појединих правних проблема или за непосредно обављање одређене правничке делатности.