Уџбеници

УџбенициИма 59 издања.

Уџбеници
Посвећена је наукама које се традиционално или тек однедавно изучавају на Правном факултету Универзитета у Београду коришћењем могућности најсавременијих едукативно-дидактичких метода и опреме. Чине је дела уџбеничког карактера која на стручан, савремен и приступачан начин омогућавају студентима и читаоцима да се упознају са основним појмовима, методима, проблемима, учењима и теоријама карактеристичним за сваку посебну правну дисциплину увршћену у наставни план и програм Правног факултета. Циљ је да студенти стекну неопходна основна, општа и најновија правна знања која садрже различите правне дисциплине, упознају карактеристичне резултате правне науке, овладају правничким начином размишљања и закључивања као и да стекну толико потребну правну културу, а не само правна знања. Без те културе и тих знања, они неће моћи исправно да разумеју и примењују право.