ЕКОЛОШКО ПРАВО - Центар за издаваштво Правног факултета

ЕКОЛОШКО ПРАВО

ЕКОЛОШКО ПРАВО


1 400 РСД

Customers who bought this product also bought:

Имајући у виду сложеност правних односа у области заштите животне средине, у уџбенику ,,Еколошко право” се указује на основе управноправне заштите животне средине и посебне управне поступке (процена утицаја на животну средину, издавање интегрисане дозволе, стратешка процена утицаја на животну средину, приступ еколошким информацијама и др.), те на основе грађанскоправне и кривичноправне заштите животне средине. Домети правне заштите и правни оквир који допушта одмеравање јавних интереса који се преплићу са заштитом животне средине анализирани су и кроз призму активности које се одвијају под окриљем Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније. Излагање о законодавству Србије у области заштите животне средине заокружено је анализом домаће управне и судске праксе.

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар