УВОД У ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 1. издање - Центар за издаваштво Правног факултета

УВОД У ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 1. издање

УВОД У ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 1. издање


1 500 РСД

Customers who bought this product also bought:

 

Књига Увод у финансијска тржишта намењена је, пре свега, студенти-
ма правних факултета. Она представља уџбеник за предмет Финансијска
тржишта на Правном факултету Универзитета у Београду. Биће ми, ме-
ђутим, задовољство уколико ову књигу буду користили и они – пре свега
правници – чије је професионално делање везано за финансијска тржишта:
правници запослени у финансијским привредним друштвима, али и судије
ангажоване у споровима везаним за финансијска тржишта, адвокати који
заступају стране у тим споровима, званичници надлежних државних тела
итд.
Основни циљ ове књиге јесте да помогне читаоцу да боље разуме
функционисање финансијских тржишта, као и да усвоји основни економ-
ски инструментаријум који може да користи при анализи позитивних про-
писа („духа закона“) и аргументацији током анализе правних проблема
до којих долази при размени на финансијским тржиштима. Разумевање
функционисања тих тржишта и пословања финансијских привредних
друштава потребно је ради спознаје дејстава која прописи и њихова при-
мена имају на функционисање финансијског система, као и на целокупан
привредни живот.
"Књига Увод у финансијска тржишта намењена је, пре свега, студентима правних факултета. Она представља уџбеник за предмет Финансијска тржишта на Правном факултету Универзитета у Београду. Биће ми, међутим, задовољство уколико ову књигу буду користили и они – пре свега правници – чије је професионално делање везано за финансијска тржишта: правници запослени у финансијским привредним друштвима, али и судије ангажоване у споровима везаним за финансијска тржишта, адвокати који заступају стране у тим споровима, званичници надлежних државних тела итд.
Основни циљ ове књиге јесте да помогне читаоцу да боље разуме функционисање финансијских тржишта, као и да усвоји основни економски инструментаријум који може да користи при анализи позитивних прописа („духа закона“) и аргументацији током анализе правних проблема до којих долази при размени на финансијским тржиштима. Разумевање
функционисања тих тржишта и пословања финансијских привредних друштава потребно је ради спознаје дејстава која прописи и њихова примена имају на функционисање финансијског система, као и на целокупан привредни живот."
Из предговора

 

  • ISBN 978-86-7630-917-7
  • Година 2020.
  • Издање 1.
  • Каталогизација 27724041
  • Обим 257 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар