ЉУДСКА ПРАВА - Центар за издаваштво Правног факултета

ЉУДСКА ПРАВА

ЉУДСКА ПРАВА


1 500 РСД

Customers who bought this product also bought:

У обиљу текстова о људским правима приметан је, с обзиром на значај теме, несразмерно мали број систематских дела у нашој литератури. Преовлађује партикуларан приступ у анализи појединих тема из материје људских права, при чему се она посматрају превасходно из међународноправне визуре. Значај материје људских права, према мишљењу аутора овог уџбеника, заслужује свебухватан, мултидисциплинаран приступ њиховој анализи. Без обзира на то што је већ увелико одмакао процес њихове интернационализације и измештања на наднационални ниво, људска права несумњиво, осим са међународноправног аспекта, треба сагледати и са историјског, теоријскоправног, упоредноправног и уставноправног гледишта.

Посебан мотив за писање овог текста аутори су имали у чињеници да је уставноправни оквир људских права неоправдано запостављен у правној литератури Србије. Несумњиво, људска права је неопходно сагледати и као незаобилазан део materiae constitutionis, будући да је њихово потпуно измештање на међународни ниво неостварљив идеал. Отуда и опредељење да напишемо овај уџбеник. Такав подухват је захтевао здружене напоре и коауторско писање. Аутори су свесни да је успостављање равнотеже између различитих аспеката људских права био деликатан изазов и да вероватно у неким сегментима то настојање није потпуно остварено. Но, будући да је реч о пионирском подухвату, аутори ће са задовољством прихватити све добронамерне критике да би у наредним издањима унапредили квалитет овог текста.
Овај уџбеник је намењен превасходно студентима мастер студија на Уставноправном подмодулу и студентима докторских студија из уже Уставноправне научне области Правног факултета Универзитета у Београду. Предмет људска права је изборни предмет на мастер студијама, а обавезан предмет на докторским студијама. Стога већ дуже време постоји потреба да се студентима виших нивоа студија Правног факултета Универзитета у Београду обезбеди уџбеник који ће им служити као основна литература за припремање испита, али и као извор релевантне стране литературе и судских одлука из области људских права. Аутори су узели у обзир чињеницу да ће главну читалачку публику имати међу дипломираним правницима, који су већ савладали основе уставног права и других грана права.

  • ISBN 978-86-7630-771-5
  • Година 2018.
  • Каталогизација 264653068
  • Обим 409 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар