КРИВИЧНО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО 3. издање - Центар за издаваштво Правног факултета

КРИВИЧНО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО 3. издање

КРИВИЧНО ПРАВО: ОПШТИ ДЕО 3. издање


2 200 РСД

Customers who bought this product also bought:

 

Уџбеник „Кривично право Општи део“ намењен је студентима који на
академским студијама изучавају овај предмет. У уџбенику су објашњена
основна догматска кретања у домаћој и страној (континенталној и англо-
америчкој) кривичноправној доктрини у погледу најважнијих тема из ма-
терије општег дела кривичног права, уз указивање на владајуће гледиште у
српској судској пракси. Теме обрађене и написане већим словима начелно
су намењене студентима основних академских студија, док је текст штам-
пан ситним словима (у тзв. петиту, укључујући и текст у подбелешкама)
предвиђен за изучавање на мастер и докторским академским студијама.
Како се Малолетничко кривично право и Казнена одговорност правних
лица према наставном плану Правног факултета Универзитета у Београ-
ду изучавају самостално, тематска питања која спадају у ову проблемати-
ку обрађена су сумарно. Коначан списак испитних питања, са обележеним
бројевима одговарајућих пасусâ (параграфа) који се унутар појединог пи-
тања спремају, биће доступан на интернет-страницама наставника и сарад-
ника, као и у скриптарници Правног факултета Универзитета у Београду.
Аутор

Уџбеник „Кривично право Општи део“ намењен је студентима који на академским студијама изучавају овај предмет. У уџбенику су објашњена основна догматска кретања у домаћој и страној (континенталној и англо-америчкој) кривичноправној доктрини у погледу најважнијих тема из материје општег дела кривичног права, уз указивање на владајуће гледиште у српској судској пракси. Теме обрађене и написане већим словима начелно су намењене студентима основних академских студија, док је текст штампан ситним словима (у тзв. петиту, укључујући и текст у подбелешкама) предвиђен за изучавање на мастер и докторским академским студијама.

Како се Малолетничко кривично право и Казнена одговорност правних лица према наставном плану Правног факултета Универзитета у Београду изучавају самостално, тематска питања која спадају у ову проблематику обрађена су сумарно. Коначан списак испитних питања, са обележеним бројевима одговарајућих пасусâ (параграфа) који се унутар појединог питања спремају, биће доступан на интернет-страницама наставника и сарадника, као и у скриптарници Правног факултета Универзитета у Београду.

Аутор

 

  • Формат 17x24 cm
  • Повез броширан
  • Писмо Ћирилица
  • Обим 580. стр
  • Издање 3.
  • Година 2024.
  • ISBN 978-86-6132-108-5

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар