REBUS SIC STANTIBUS: РАСКИД УГОВОРА О КРЕДИТУ ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ - Центар за издаваштво Правног факултета

REBUS SIC STANTIBUS: РАСКИД УГОВОРА О КРЕДИТУ ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ

REBUS SIC STANTIBUS: РАСКИД УГОВОРА О КРЕДИТУ  ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ  ОКОЛНОСТИ


800 РСД

Customers who bought this product also bought:

Правне последице кредита са валутном клаузулом представљају једно од оних питања које због своје комплексности и релевантности већ годинама заокупљују пажњу академске и стручне јавности. Повод за правну расправу јесу кредити индексирани у швајцарским францима, који су се у Србији први пут појавили 2006. године, а који су због своје ниске каматне стопе били врло чест избор корисника кредита посебно 2007. и 2008. године. После светске финансијске кризе курс швајцарског франка снажно је ојачао у односу на евро и динар, због чега су рате кредита изражене у динарима значајно увећане у односу на тренутак закључења уговора. Као последица тога, бројни корисници кредита су покренули судске поступке са захтевом да се утврди ништавост уговора о кредиту са валутном клаузулом, односно да се ти уговори раскину због промењених околности. У наредном периоду судови су често одгађали мериторно одлучивање, а мали број мериторних пресуда довео је до врло неуједначене судске праксе. То је подстакло Врховни касациони суд да на седници Грађанског одељења 2. априла 2019. године донесе правно схватање „Пуноважност валутне клаузуле код уговора о кредиту о швајцарским францима и конверзија“. Убрзо након тога Народна скупштина Републике Србије усвојила је по хитном поступку Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима који је ступио на снагу 7. маја 2019. године. Нажалост, ни ова решења највише судске инстанце у земљи и законодавца нису дала одговоре на сва питања која су из угла академске и стручне јавности неопходни да би се на систематичан и правно предвидљив начин у будућности решавали слични правни спорови. Како се став Врховног касационог суда односио искључиво на питање пуноважности валутне клаузуле, остало је неизвесно какав је исход судских поступака покренутих са захтевом за раскид уговора о кредиту са валутном клаузулом у швајцарским францима. Циљ овог зборника је да понуди одговоре на најважнија питања примене института промењених околности на кредите са валутном клаузулом, имајући у виду да ће постојеће правне дилеме сачекати и све будуће правне спорове независно од валуте индексације. Објављивању овог зборника претходила су два округла стола одржана на Правном факултету Универзитета у Београду на тему правних последица кредита индексираних у швајцарским францима. Први округли сто одржан је последњег дана септембра 2019. године поводом доношења Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима. Тема другог округлог стола, одржаног 21. фебруара 2020. године, била је могућност примене клаузуле rebus sic stantibus на спорне кредите. Овај зборник чине коначне верзије радова насталих као резултат дискусије на другом округлом столу. Његови учесници су уједно и аутори чланака.

  • ISBN 978-86-7630-924-5
  • Година 2020.
  • Каталогизација 28189961
  • Обим 173. стр
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 20x20 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар