СТО ГОДИНА ОД УЈЕДИЊЕЊА: ФОРИМИРАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА - Центар за издаваштво Правног факултета

СТО ГОДИНА ОД УЈЕДИЊЕЊА: ФОРИМИРАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА

СТО ГОДИНА ОД УЈЕДИЊЕЊА: ФОРИМИРАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА


800 РСД

Customers who bought this product also bought:

 

Настанак и нестанак Југославије побуђивали су нарочиту пажњу истра-
живача, а пре свега историјске и међународне околности, војна историја Вели-
ког рата, тежње великих сила, стремљења Краљевине Србије и Југословена у
Аустроугарској итд. Та истраживања су понекад била оптерећена политичким
пројектима и погледима времена у коме су настајала.
Група наставника Правног факултета Универзитета у Београду сматрала
је да је дошло време да се формирање државе и права Југославије истражи sine
ira et studio. То истраживање, објективно и засновано на историјској грађи,
претворило се у писање правне историје међуратне Југославије.
Као резултат тог истраживања, најпре је на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду 26. и 27. новембра 2018. године одржана конференција
„Сто година од уједињења – формирање државе и права“. Овај зборник чини
коначну верзију радова који су изложени на тој конференцији.

Настанак и нестанак Југославије побуђивали су нарочиту пажњу истраживача, а пре свега историјске и међународне околности, војна историја Великог рата, тежње великих сила, стремљења Краљевине Србије и Југословена у Аустроугарској итд. Та истраживања су понекад била оптерећена политичким пројектима и погледима времена у коме су настајала. Група наставника Правног факултета Универзитета у Београду сматрала је да је дошло време да се формирање државе и права Југославије истражи sine ira et studio. То истраживање, објективно и засновано на историјској грађи, претворило се у писање правне историје међуратне Југославије.

Као резултат тог истраживања, најпре је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. и 27. новембра 2018. године одржана конференција „Сто година од уједињења – формирање државе и права“. Овај зборник чини коначну верзију радова који су изложени на тој конференцији.

 

  • ISBN 978-86-7630-879-8
  • Година 2020.
  • Каталогизација 17615881
  • Обим 485 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар