ПРАВО ПОБИЈАЊА ИЗВАН СТЕЧАЈА - Центар за издаваштво Правног факултета

ПРАВО ПОБИЈАЊА ИЗВАН СТЕЧАЈА

ПРАВО ПОБИЈАЊА ИЗВАН СТЕЧАЈА

Закон о побијању правних дела изван стечаја ступио је на снагу у нашој земљи 5. марта 1931, када су престала важити и сва покрајинска права по истом предмету. Постојање овог закона се међутим готово и не запажа; у правничким круговима се о њему мало зна, а још мање говори и пише. Та чињеница нас и наводи да објавимо своја предавања из ванстечајног права побијања...

Више детаља


700 РСД

Customers who bought this product also bought:

ПРЕДГОВОР

Закон о побијању правних дела изван стечаја ступио је на снагу у нашој земљи 5. марта 1931, када су престала важити и сва покрајинска права по истом предмету. Постојање овог закона се међутим готово и не запажа; у правничким круговима се о њему мало зна, а још мање говори и пише. Та чињеница нас и наводи да објавимо своја предавања из ванстечајног права побијања, која смо држали на Правном факултету београдског Универзитета. Предајући их јавности, била нам је намера да задовољимо пре свега једну потребу наше универзитетске наставе, а затим да пробудимо, можда, и интерес праксе за ову установу.

Намењена првенствено студентима права, који су досад излазили с наших правних факултета најчешће немајући, у недо- статку систематског дела, потребно знање из ове материје, књига је писана више на начин уџбеника. Старали смо се да у њој пружимо опште појмове права побијања изван стечаја и да их изложимо на што приступачнији начин, избегавајући улажење у теоретске суптилности и у све појединости многобројних спорних питања. Водећи рачуна о педагошким захтевима бацили смо један општи поглед на установу побијања, на њен историјски развој и на њено место у главнијим европским правима. Ако смо том приликом додирнули и страна законодавства, то никако не значи да смо имали претензију вршити једну студију из упоредног права. Сумарном излагању система побијања других земаља приступили смо једино у жељи да сам проблем изложимо на што свестранији и што потпунији начин. Тим путем, динамично осветљен, најбоље ће се, верујемо, осетити дух установе и разумети наше позитивно зако- нодавство о побијању, које је плод једне дуге еволуције.

 

                                                                                                                                                                   Б. С. М.

 

  • Формат 15x24 cm
  • Повез броширан
  • Писмо ћирилица
  • Обим 192
  • Година 2014.
  • ISBN 978-86-7620-502-9

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар

Корпа  

(празно)
Рекламе