НЕДОГМАТСКИ О ЕВРОПСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

НЕДОГМАТСКИ О ЕВРОПСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ

НЕДОГМАТСКИ О ЕВРОПСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ

Идеја ове расправе јесте, као што и сам наслов каже, да сагледа про- блематику теме глобализације и повезаности ове теме конкретно са по- ложајем и судбином Европске Уније, на један другачији начин, како се ауторима чини, на начин који до сада није много коришћен приликом научних и других типова расправа о овом предмету.

Више детаља


900 РСД

Идеја ове расправе јесте, као што и сам наслов каже, да сагледа про- блематику теме глобализације и повезаности ове теме конкретно са по- ложајем и судбином Европске Уније, на један другачији начин, како се ауторима чини, на начин који до сада није много коришћен приликом научних и других типова расправа о овом предмету.

Разлог због кога није коришћен овај алтернативни начин је, по ау- торима, у томе што већина радова који се баве овом тематиком задржа- ва угао гледања код кога је нагласак на судбини политичке структуре Европске Уније, односно какву би ЕУ улогу требало да игра на промење- ној политичкој сцени глобализованог светског друштва и да ли постоји довољни степен политичке воље и повезаности међу њеним чланицама да се таква нова улога изнесе ваљано, а да сама ЕУ притом не нестане у међусобним унутрашњим размирицама и неслагањима око тачног по- литичког правца којим треба кренути. У таквим расправама се често могу чути разлози који покушавају да оправдају позитивне или нега- тивне вредносне ставове према глобализацији, у зависности од тога да ли је дати аутори доживљавају као нешто што ће донети корист Унији, или нешто што ће њену улогу умањити и учинити је безначајном. На- равно, ту су и они који са скепсом посматрају читаву идеју европског уједињења, па им је глобализација, у зависности од својих позитивних или негативних утицаја које на ЕУ оставља, такође вредносно у фокусу.

  • ISBN 978-86-7630-534-6
  • Година 2015
  • Обим 160 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 16x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар