ОГЛЕДИ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ - Центар за издаваштво Правног факултета

ОГЛЕДИ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

ОГЛЕДИ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Понекад људи склони скептицизму дефетистички закључују да са смрћу аутора, у извесној мери „умире“ и његово дело. На срећу, то није случај са писцима који су својим текстовима оставили значајан траг у струци и науци. То свакако није случај када се ради о проф. др Загорки Јекић. Њено велико научно дело наставља да живи.

Више детаља


500 РСД

Customers who bought this product also bought:

Нико ко се озбиљно бави кривичним процесним правом, али и другим кривичноправним дисциплинама, не може, пишући о одређеним темама, да као изворе не користи и низ радова проф. Јекић. Било који уџбеник кривич- ног процесног права или монографија из те области, који би се објавили на просторима, не само Србије, већ и знатно шире, не би могли да се сматрају озбиљним, ако се у списку литературе не би нашло бар неколико релевантних радова проф. Јекић. Њени радови и њено име стога, настављају да живе у тек- стовима њених колега, ученика и поштовалаца.

Иако су текстови проф. Јекић и сада, након њене преране смрти, још увек живи и најчешће, без обзира на велике скорашње промене нашег кривичног процесног амбијента, још увек и изузетно актуелни, збирка њених одабраних текстова, чији лепи наслов, сам по себи све говори, је од велике користи свима који су заинтересовани за кривично процесно право, али и кривично мате- ријално право, односно уопште кривичноправне науке.

Уџбеник кривичног процесног права професорке Јекић који је доживео чак 12 издања, више у свом великом делу не одговара позитивном, односно сада важећем кривичном процесном праву, те стога нажалост, не може да пос- лужи студентима за припремање испита, али је још увек веома интересантан и користан у теоријском и стручном смислу. То у још далеко већој мери важи за низ чланака проф. Јекић, а у овој су књизи садржани пажљиво одабрани радови који не само што одлично осликавају изузетно широк спектар научног и стручног интересовања проф. Јекић, већ су по својим темама веома зани- мљиви и корисни за нашу најширу научну и стручну јавност. Ту спадају радо- ви који се баве великим кривичноправним темама, као што је то значај окол- ности које утичу на одмеравање казне, кривичноправни појам користољубља, проблем урачунљивости итд., као и велики број радова посвећених изузетно интересантним кривичнопроцесним проблемима, попут питања притвора, претпоставке невиности, радова посвећених доказима, правним  лековима итд. Ради се о правој ризници идеја и мисли, која може бити од велике корис- ти, како нашој науци кривичног процесно права, тако и пракси.

  • Формат 16x24
  • Повез броширан
  • Писмо Ћирилица
  • Обим 271 стр.
  • Година 2014
  • ISBN 978-86-7630-535-3

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар