МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ СТАТУС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ПРИДРУЖИВАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ - Центар за издаваштво Правног факултета

МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ СТАТУС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ПРИДРУЖИВАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ СТАТУС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ПРИДРУЖИВАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

 

Ова студија настоји да осветли кључна питања везана за статус Ко-
сова и Метохије и како ово питање утиче на процес придруживања Ре-
публике Србије Европској унији.

Ова студија настоји да осветли кључна питања везана за статус Косова и Метохије и како ово питање утиче на процес придруживања Републике Србије Европској унији.

 

Више детаља


500 РСД

Customers who bought this product also bought:

 

Аутор ових редова је главни правни саветник у Министарству
спољних послова Републике Србије и професор на Правном факулте-
ту Универзитета у Београду. Обе позиције обавезују. Рад на Правном
факултету обавезује на објективност и самосталност у раду, рад у Ми-
нистарству спољних послова на заштиту интереса Републике Србије,
што подразумева да се доносиоцима спољнополитичких одлука предо-
че објективне правне анализе и предлози. Аутору је као „официјелном
правнику“ пружена ретка могућност да својим правним саветима утиче
на формирање спољне политике Републике Србије, али и да радом у Ми-
нистарству спољних послова, од 2013. као заменика и помоћник главног
правног саветника (проф. др Родољуба Етинског) од јула 2016. преузме
дужности главног правног саветника, обогати научно бављење пробле-
мима међународног права и права Европске уније, не само бољим уви-
дом у праксу међународних односа и начина доношења и спровођења
спољнополитичких одлука већ и у суочавању с одговорношћу које ове
делатности нужно прате.
Становишта изнесена у овој студији нису нужно и становишта Ми-
нистарства спољних послова Републике Србије или Владе Републике
Србије.

Аутор  је главни правни саветник у Министарству

спољних послова Републике Србије и професор на Правном факулте-

ту Универзитета у Београду. Обе позиције обавезују. Рад на Правном

факултету обавезује на објективност и самосталност у раду, рад у

Министарству спољних послова на заштиту интереса Републике Србије,

што подразумева да се доносиоцима спољнополитичких одлука предоче

објективне правне анализе и предлози. Аутору је као „официјелном

правнику“ пружена ретка могућност да својим правним саветима утиче

на формирање спољне политике Републике Србије, али и да радом у

Министарству спољних послова, од 2013. као заменика и помоћник главног

правног саветника (проф. др Родољуба Етинског) од јула 2016. преузме

дужности главног правног саветника, обогати научно бављење проблемима

међународног права и права Европске уније, не само бољим увидом у

праксу међународних односа и начина доношења и спровођења

спољнополитичких одлука већ и у суочавању с одговорношћу које ове

делатности нужно прате.

Становишта изнесена у овој студији нису нужно и становишта Министарства

спољних послова Републике Србије или Владе Републике Србије.

 

  • ISBN 978-86-7630-741-8
  • Година 2018.
  • Обим 205 стр.
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар