ПРАВНИЧКИ ДОМЕТИ ПЕСНИКА ЛАЗЕ КОСТИЋА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ПРАВНИЧКИ ДОМЕТИ ПЕСНИКА ЛАЗЕ КОСТИЋА

ПРАВНИЧКИ ДОМЕТИ ПЕСНИКА ЛАЗЕ КОСТИЋА


1 430 РСД

Лаза Костић је не само велики српски песник, драмски писац, преводилац, књижевни и позоришни критичар, новинар, национални трибун, политичар, дипломата, филозоф и естетичар, већ је, као најобразованија и најумнија српска глава свога доба, значајан допринос дао и на правном пољу. Научна јавност до сада није довољно осве­тлила ту страну његовог деловања, па се овим радом желело указати на најважније домете Лазе Костића у обла­сти правних наука.

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар