РЕГИСТРАЦИЈА НАЗИВА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА И ПРАВО ЖИГА - Центар за издаваштво Правног факултета

РЕГИСТРАЦИЈА НАЗИВА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА И ПРАВО ЖИГА

РЕГИСТРАЦИЈА НАЗИВА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА И ПРАВО ЖИГА

Монографија је пре свега намењена правницима који се интересују за питања правне заштите назива интернет домена као специфичних знакова разликовања, као и за правила решавања спорова поводом регистрације назива домена

Више детаља


400 РСД

Customers who bought this product also bought:

УВОДНА РЕЧ АУТОРА

 

Монографија „Регистрација назива интернет домена и право жига” резултат је вишегодишњег интересовања аутора за правне аспекте функционисања система назива интернет домена, што кроз научни, што кроз стручни рад. Аутор је проучавање ове материје започео за потребе писања магистарског рада насловљеног „Les noms de domaine et le droit de propriété intellectuelle”, који је одбрањен 2003. године на Универзитету у Нансију (Француска), а објављен

2005. године у Београду, у издању Института за упоредно право. Интересовање за материју заштите назива интернет домена у међувремену није престајало, о чему сведоче други објављени научни радови аутора на ову тему. Монографија која пред читаоце стиже 2014. године, међутим, не представља измењено и допуњено издање књиге из 2005. године. Суштинске промене у начину управљања системом назива интернет домена, као и све обимнија пракса тела за решавање спорова поводом регистрације назива домена захтевали су потпуно нови приступ аутора. Због тога су у ову монографију укључени тек незнатни делови ранијег текста, што је на одговарајућим местима у раду и напоменуто. Логично, књига битно различите садржине и структуре носи и нови назив – „Регистрација назива интернет домена и право жига”.

Монографија је пре свега намењена правницима који се интересују за питања правне заштите назива интернет домена као специфичних знакова разликовања, као и за правила решавања спорова поводом регистрације назива домена. Ипак, аутор се трудио да и оним читаоцима који нису правници пружи одговарајућа појашњења појединих правних института. Технички аспекти функционисања система назива интернет домена објашњени су узгредно, у мери у којој је то неопходно за разумевање правних питања којима се аутор бавио. Аутор се нада да му инжењери информатике, који ће се можда наћи међу читаоцима ове књиге, неће замерити на једноставности пружених објашњења техничких аспеката функционисања система назива интернет домена.

Огромну захвалност аутор дугује сарадницима из Фондације „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) и Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, који су му омогућили да се стручно ангажује у овој области, и то најпре као један од ре- дактора Правилника о решавању спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, а затим и као председник поменуте Комисије. Аутор посебно истиче успешну сарадњу са др Марком Јовановићем, потпредседником Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних назива интернет домена, и г. Дејаном Ђукићем, руководиоцем Сектора за опште и правне послове РНИДС-а.

Издавање ове монографије омогућила је Фондација „Регистар националног интернет домена Србије”. Аутор је неизмерно захвалан г. Данку Јевтовићу, директору РНИДС-а, на препознавању потребе да се објави рад на ову тему, посебно имајући у виду малобројност научне и стручне литературе из ове области, написане на српском језику. Све ставове изнете у овом раду искључиво треба приписати аутору, а не Фондацији „Регистар националног интернет домена Србије”, која је финансијски подржала издавање монографије, нити Комисији за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, чији је аутор председник.

Важан део истраживања за потребе писања ове монографије аутор је обавио у фебруару и марту 2014. године у Макс Планк институту за иновацију и конкуренцију (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb) у Минхену, где је боравио као стипендиста Макс Планк друштва (Max-Planck-Gesellschaft). Аутор се захваљује директорима Института на досадашњој подршци његовим истраживањима.

Најзад, аутор се најлепше захваљује проф. др Весни Бесаровић, проф. др Божину Влашковићу и проф. др Слободану Марковићу на томе што су прихватили да буду рецензенти ове монографије и својим коментарима допринели унапређењу њеног квалитета.

  • ISBN 978-86-7630-521-6
  • Година 2014.
  • Обим 215 страна
  • Писмо латиница
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар