ИМУНИТЕТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ИМУНИТЕТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ

ИМУНИТЕТИ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ


800 РСД

 

Монографија „Имунитети у међународном праву“ настала је због
потребе да се домаћој стручној јавности приближи једна веома важна и
деликатна правна област. Иако су имунитети у међународном и дипло-
матском праву већ дуго времена присутни, а правна правила доживела
општу прихваћеност, у пракси долази до потребе да се она унапређују
и усавршавају. На то указује и рад Комисије за међународно право, али
и пракса међународних судова и разлититих тела, као и пракса на на-
ционалном плану. Ова монографија је покушај да се укаже на могуће
правце развоја правила о имунитетима у међународном праву, јер се на
тај начин доприноси хармонизацији односа међу државама. Истражи-
вање је ослоњено на правна правила везана за имунитет која су део како
међународног тако и унутрашњег права, на рад међународних тела, а
посебно на упечатљиве случајеве пред судским органима, као и на прак-
су која је створена у оквиру организације Уједињених нација. Аутори се
већ дужи низ година баве питањима која су повезана са имунитетима у
међународном праву, а ово истраживање је резултат пажљивог и анали-
тичког рада у области како дипломатског, тако и општег међународног
јавног права.
Бојан Милисављевић је аутор делова о имунитету државе, о конзу-
ларним привилегијама и имунитетима, као и о надлежности депозита-
ра, а са друге стране Марко Новаковић је аутор делова о дипломатским
привилегијама и имунитетима, као и делова који се односе на приви-
легије и имунитете међународних организација и лица која су са њима
повезана.

Монографија „Имунитети у међународном праву“ настала је због потребе да се домаћој стручној јавности приближи једна веома важна и деликатна правна област. Иако су имунитети у међународном и дипломатском праву већ дуго времена присутни, а правна правила доживела општу прихваћеност, у пракси долази до потребе да се она унапређују и усавршавају. На то указује и рад Комисије за међународно право, али и пракса међународних судова и разлититих тела, као и пракса на националном плану. Ова монографија је покушај да се укаже на могуће правце развоја правила о имунитетима у међународном праву, јер се на тај начин доприноси хармонизацији односа међу државама. Истраживање је ослоњено на правна правила везана за имунитет која су део како међународног тако и унутрашњег права, на рад међународних тела, а посебно на упечатљиве случајеве пред судским органима, као и на праксу која је створена у оквиру организације Уједињених нација. Аутори се већ дужи низ година баве питањима која су повезана са имунитетима у међународном праву, а ово истраживање је резултат пажљивог и аналитичког рада у области како дипломатског, тако и општег међународног јавног права.

Бојан Милисављевић је аутор делова о имунитету државе, о конзуларним привилегијама и имунитетима, као и о надлежности депозитара, а са друге стране Марко Новаковић је аутор делова о дипломатским привилегијама и имунитетима, као и делова који се односе на  привилегије и имунитете међународних организација и лица која су са њима повезана.

 

  • ISBN 978-86-7630-904-7
  • Година 2020.
  • Каталогизација 19801865
  • Обим 184 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар