ПРЕСЕЉЕЊЕ ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА КОЈИ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО – RELOCATION СЛУЧАЈЕВИ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ПРЕСЕЉЕЊЕ ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА КОЈИ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО – RELOCATION СЛУЧАЈЕВИ

ПРЕСЕЉЕЊЕ ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА КОЈИ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО – RELOCATION СЛУЧАЈЕВИ

 

ПРЕСЕЉЕЊЕ ДЕТЕТА И
РОДИТЕЉА КОЈИ ВРШИ
РОДИТЕЉСКО ПРАВО
– RELOCATION СЛУЧАЈЕВИ
БЕОГРАД •

 

Више детаља


1 200 РСД

Монографија „Пресељење детета и родитеља који врши родитељ-

ско право – relocation случајеви“ плод је вишегодишњег истраживања на

тему која свакодневно заузима све више места међу савременим темама

у области породичноправних односа. Књига има за циљ да једну област

која до сада није студиозније проучавана у нашој теорији и пракси при-

ближи научној, стручној и широј јавности у Србији и региону. Књига се

састоји од два дела, Првог, у коме се претежно анализира теоријска кон-

цепција пресељења у оквиру 14 целина (Појам пресељења, Претходна

питања – претходни услови за појаву relocation случајева, Међународни

стандарди, Постојање претпоставке за пресељење као начина решавања

relocation случајева, Разлози родитеља за пресељење, Подношење захте-

ва за пресељење, Начин вршења родитељског права и пресељење, Узраст

детета, Однос детета са сродницима и блиским особама, Географски

критеријум код пресељења – удаљеност, Начин одржавања личних од-

носа након пресељења, Издржавање детета, Трошкови посета детета ро-

дитељу/родитеља детету и Упоредно право). У Другом делу књиге раз-

матра се судска пракса у Републици Србији у овој материји, те у складу

са тиме, дају препоруке за побољшање поступања судова.

 

  • ISBN 978-86-7630-900-9
  • Година 2020.
  • Каталогизација 18165001
  • Обим 319 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар