ПЛАТНИ ПРОМЕТ - Право банкарских платних услуга - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ПЛАТНИ ПРОМЕТ - Право банкарских платних услуга

ПЛАТНИ ПРОМЕТ - Право банкарских платних услуга


1 500 РСД

Монографија „Платни промет – Право банкарских платних услуга“,

коју предајем суду научне и стручне јавности, обрађује правне аспекте

професионалног пружања услуга у вези са плаћањем. Иако се основни

начин на који дужник испуњава своју новчану обавезу огледа у прено-

су готовог новца (новчаница и/или кованица) на повериоца, данас је у

пракси далеко чешће да се плаћање врши преко банке или неког другог

професионалног пружаоца платних услуга (на пример, преносом одго-

варајућег износа новца са свог текућег рачуна на текући рачун повери-

оца). Међутим, и поред изразитог практичног значаја, ова тематика је

у српској правној науци до сада била неоправдано запостављена.

 

Ауторка,

Мирјана Радовић

 

  • Писмо Ћирилица
  • Обим 706 стр.
  • Година 2016.
  • ISBN 978-86-7630-667-1
  • Формат 17x24 cm
  • Повез броширан

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар