Мonografije

МонографијеИма 79 издања.

 Монографије
Ова библиотека, избором тема и квалитетом њихове научне обраде и презентације, скреће пажњу на нека од најважнијих питања и проблема из области права, друштвених наука и филозофије, која су многоструко утицала на токове наше и европске правне цивилизације. Она је отворена за вредне студије које расправљају о слободи, људским правима, човековом достојанству, демократији и борби за правну државу и владавину права.