КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА - Центар за издаваштво Правног факултета

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА

 КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА

Значај области јавно-приватног партнерства и концесија се огледа у економској потреби државе да уместо прибављања кредитног капитала, намењеног изградњи и развоју инфраструктуре и развоју одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос са приватним капиталом. 

Више детаља


1 210 РСД

Customers who bought this product also bought:

Основна сврха доношења Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 2011. године била је успостављање повољног нормативног оквира за спровођење пројеката финансираних од стране приватног сектора с циљем подстицања изградње нове јавне инфраструктуре, као и побољшања квалитета јавних услуга у Републици Србији.

Како до сада није постојао коментар Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама који би олакшао примену његових одредби стручним службама јавних тела (државни органи, организације, установе, организације за обавезно социјално осигурање, јавна предузећа, правна лица која обављају делатност од општег интереса) и потенцијалним приватним партнерима, али и финансијерима пројеката, односно стручној јавности и грађанима, представљамо вам прво издање Коментара Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, које обухвата измене и допуне овог закона од 24. фебруара и 23. децембра 2016. године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и све важеће подзаконске акте из наведене области, уз одговарајуће примере из праксе.

  • ISBN 978-86-7630-701-2
  • Година 2017.
  • Обим 247. стр
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 16x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар