Пословно право - Центар за издаваштво Правног факултета

Пословно правоИма 27 издања.

Ово је најмлађа и најмодернија посебна библиотека Правног факултета. Покретнута је 2011. године, како би се пословна јавност упознала са решењима за најважније правне проблеме из ове области или са најновијом светском пословном праксом. Библиотека је нарочито посвећена онима који се као научници или пословни људи баве различитим странама ове изванредно важне правне, економске и друштвене области.