Priručnici

Приручници за правосудниНема издања

 Приручници за правосудни
Саиздаваштво са ЈП Службени гласник

Покренута је да би се олакшала припрема кандидата за полагање правосудног испита у Републици Србији. Свеске ове посебне библиотеке се стално освежавају, због чега су увек прилагођене новим едукативно-дидактичким захтевима и потребама свих заинтересованих учесника. У њима су објављена стручна тумачења најважнијих правних прописа из пера најугледнијих правника. Посебно су објашњени разлози за усвајање одређених решења и доношење најновијих правних прописа од стране односних правотвораца.

Свеске ове посебне библиотеке могу да послуже и као поуздано приручно штиво свима који су заинтересовани за решења правне регулативе у одређеној грани и области или им је неопходна правна помоћ стручњака због непосредне примене правних прописа.

Нема издања у овој категорији.