Међународна издања - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

Међународна издањаНема издања

Међународна издања
У овој репрезентативној библиотеци објављују се дела професора Правног факултета Универзитета у Београду преведена на неки од светских језика. Реч је о капиталним делима која представљају врхунски допринос нашој правној и друштвеној науци.

Нема издања у овој категорији.