OPINIONS OF JUDGE KREĆA BEFORE INTERNATIONAL COURTS - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

OPINIONS OF JUDGE KREĆA BEFORE INTERNATIONAL COURTS

OPINIONS OF JUDGE KREĆA BEFORE INTERNATIONAL COURTS


3 000 РСД

Knjiga sadrži mišljenja profesora Kreće, kao sastavni deo presuda svetskog
Suda - Međunarodnog suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava.

Profesor Kreća je preko 22 godine bio sudija ad hoc Međunarodnog suda
pravde, kao sudija sa najdužim stažom u istoriji Suda. U nekoliko slučajeva
je vršio i sudijsku funkciju u Evropskom sudu za ljudska prava.

Mišljenja sudija uživaju prominentno mesto u jurisprudenciji međunarodnih
sudova i kao što je istakao jedan od klasika međunarodnog prava H.
Lauterpaht, mišljenja sudija, posebno izdvojena mišljenja, “obezbeđuju
pojedinačnu odgovornost sudija kao i integritet Suda kao institucije”.

Mišljenja profesora Kreće, u najvećem broju, ticu se odluka Međunarodnog
suda pravde u 14 sporova u kojima je SR Jugoslavija/Srbija bila parnična
strana. Radi se o sporovima koji, po svojim inherentnim karakteristikama,
spadaju u najsloženije u jurisprudenciji Suda. Obuhvatali su niz pravnih
pitanja počev od nastanka države u smislu subjekta međunarodnog prava,
prirode dezintegracije SFRJ, nedozvoljene primene oružane sile protiv SR
Jugoslavije, zločina genocida po međunarodnom pravu, kao i niza procesnih
pitanja u postupku pred Sudom. Po svom domašaju, prevazilaze okvire
pojedinačnih sporova, prestavljajući doprinos tumačenju relevantnih pravila
međunarodnog prava i njihovom progresivnom razvoju.

Mišljenja profesora Kreće su među najcitiranijim radovima srpske
međunarodno - pravne nauke u evropskoj i svetskoj pravnoj literaturi.

 

Књига садрзи мисљења професора Креце, као саставни део пресуда светског
Суда - Медјународног суда правде и Европског суда за људска права.
Професор Креца је преко 22 године био судија ад хоц Медјународног суда
правде, као судија са најдузим стазом у историји Суда. У неколико слуцајева
је врсио и судијску функцију у Европском суду за људска права.
Мисљења судија узивају проминентно место у јуриспруденцији медјународних
судова и као сто је истакао један од класика медјународног права Х.
Лаутерпахт, мисљења судија, посебно издвојена мисљења, “обезбедјују
појединацну одговорност судија као и интегритет Суда као институције”.
Мисљења професора Креце, у највецем броју, тицу се одлука Медјународног
суда правде у 14 спорова у којима је СР Југославија/Србија била парницна
страна. Ради се о споровима који, по својим инхерентним карактеристикама,
спадају у најслозеније у јуриспруденцији Суда. Обухватали су низ правних
питања поцев од настанка дрзаве у смислу субјекта медјународног права,
природе дезинтеграције СФРЈ, недозвољене примене орузане силе против СР
Југославије, злоцина геноцида по медјународном праву, као и низа процесних
питања у поступку пред Судом. По свом домасају, превазилазе оквире
појединацних спорова, престављајуци допринос тумацењу релевантних правила
медјународног права и њиховом прогресивном развоју.
Мисљења професора Креце су медју најцитиранијим радовима српске
медјународно - правне науке у европској и светској правној литератури.
  • Формат 17,5x24,5 cm
  • Повез тврд
  • Писмо Латиница
  • Обим 1330 стр.
  • Каталогизација 283617036
  • Година 2020.
  • ISBN 978-86-7630-878-1

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар