МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ СТАНДАРДИ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ СТАНДАРДИ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА

МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ СТАНДАРДИ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА


1 500 РСД

 

Монографија „Материјалноправни стандарди третмана стра-
них директних улагања“ представља резултат мог вишегодишњег
теоријског и практичног бављења правом заштите страних улагања,
облашћу са чијом ме је научном интригантношћу својевремено упоз-
нао мој ментор, професор др Гашо Кнежевић. Жеља ми је била да
прикажем систем материјалноправне заштите страних улагања из
птичје перспективе и утврдим у којој мери је он кохерентан и при-
лагођен потребама како улагача, тако и држава-пријемница улагања.
Посебну пажњу сам, разумљиво, посветио праву Србије али сам се
истовремено трудио да решења прихваћена у домаћим изворима пра-
ва и међународним уговорима који обавезују нашу земљу сагледам у
упоредноправној перспективи.

"Монографија „Материјалноправни стандарди третмана страних директних улагања“ представља резултат мог вишегодишњег теоријског и практичног бављења правом заштите страних улагања, облашћу са чијом ме је научном интригантношћу својевремено упознао мој ментор, професор др Гашо Кнежевић. Жеља ми је била даприкажем систем материјалноправне заштите страних улагања из птичје перспективе и утврдим у којој мери је он кохерентан и прилагођен потребама како улагача, тако и држава-пријемница улагања. Посебну пажњу сам, разумљиво, посветио праву Србије али сам се истовремено трудио да решења прихваћена у домаћим изворима права и међународним уговорима који обавезују нашу земљу сагледам у упоредноправној перспективи."

 

Из предговора

 

  • ISBN 978-86-7630-844-6
  • Година 2019.
  • Каталогизација 280210444
  • Обим 326 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар