УГОВОР О ПРОДАЈИ У АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВУ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

УГОВОР О ПРОДАЈИ У АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВУ

УГОВОР О ПРОДАЈИ У АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВУ

Уговор о продаји представља најзначајнији уговор у трговинском праву, али и у грађанском праву из кога се трговинско право развило. То је основни трговински посао, јер се без њега трговина не може замислити, и са њим су повезани сви остали послови робног промета.

Више детаља


500 РСД

Неспорно је да уговор о продаји има велики значај у свим националним правима, али треба имати у виду да међу националним правима постоје разлике. Оне су још веће, са често супротним решењима, између земаља civil law и common law система. Разлике између ова два система посебно долазе до изражаја приликом уговарања у међународној трговини, где лица из Србије ретко уговарају примену српског права као меродавног, на питања која уговором нису уопште или нису јасно уређена.

  • ISBN 978-86-7630-526-1
  • Година 2014.
  • Каталогизација 211381260
  • Обим 133 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 14x20 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар