АNNALS OF THE FACULTY OF LAW BELGRADE - Међународни брoj 3/2015 - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета