ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У СРБИЈИ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У СРБИЈИ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У СРБИЈИ

Локална самоуправа несумњиво представља један од кључних елемената устава у политичком смислу, јер је у свакој демократској земљи нужно да, осим по хоризонтали (према функцијама – на законодавну, извршну и судску), власт буде подељена и по вертикали – између различитих територијалних јединица (државе, федералних јединица, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе).

Више детаља


800 РСД

Материја локалне самоуправе се временом мења, прилагођавајући се потребама савремене државе. Да би се правилно разумела њена суштина није довољно проучити само позитивно, важеће право, него је потребно разумети и еволуцију разних правних института од којих је право локалне самоуправе саткано, а затим и препознати актуелне проблеме, како би се материја локалне самоуправе унапредила током времена које је пред нама. Како је основни циљ ове књиге свеобухватна анализа локалне самоуправе у Србији, која подразумева историјскоправни, позитивистички, догматскоправни и нормативни приступ, њен наслов је „Локална самоуправа у Србији – прошлост, садашњост, будућност“.

 

  • Писмо Ћирилица
  • Обим 179 стр.
  • Година 2015
  • ISBN 978-86-7630-545-2
  • Повез броширан
  • Формат 16x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар

Корпа  

(празно)
Рекламе