МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА КРИМИНАЛИТЕТА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА КРИМИНАЛИТЕТА

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА КРИМИНАЛИТЕТА

Рад на овом издању монографије пружио је аутору прилику да употпуни њен садржај великим бројем питања која нису обрађена у првом објављеном 2009. године. Монографија се сада састоји из два дела основна дела и седам додатака. Задржавајући основну структуру текста, у Првом делу је садржај обогаћен новим категоријама које доприносе разумевању методологије изучавања у криминолошким наукама.

Више детаља


700 РСД

1710

ПРЕДГОВОР ДРУГОМ ИЗДАЊУ

Рад на овом издању монографије пружио је аутору прилику да употпуни њен садржај великим бројем питања која нису обрађена у првом објављеном 2009. године. Монографија се сада састоји из два дела основна дела и седам додатака. Задржавајући основну структуру текста, у Првом делу је садржај обогаћен новим категоријама које доприносе разумевању методологије изучавања у криминолошким наукама. Тако су објашњене: структурна анализа, идеје водиље криминолошког истраживања, утицај политичког фактора, преваре и грешке у науци, теренска и микроетнолошка истраживања, методолошки индивидуализам, наративна и Q анализа, мета-анализа, мапирање криминалитета и ГИС, испитивања ризика и страха од виктимизације, теоријско узорковање – да поменем само неке од нових садржаја.

Новина има и у другом делу јер је шире коришћење интернета довело до умрежавања научних резултата, али и до злоупотреба. Додати су примери кршења ауторских права у области кривичних наука, детаљнија објашњења „технике умног рада“ и указано је на нове изворе сазнања и начин њиховог коришћења. Нови Додатак ИВ садржи превод америчког Упитника за истраживање страха од криминалитета јер представља добру илустрацију телефонски вођеног интервјуа у једној осетљивој материји. Додатак ВИ – Вредновање резултата научног рада, плод је не само увида у ставове других о овим питањима, него и вишегодишње праксе у својству члана републичке Комисије за избор у научна звања. Поднаслов овог дела је „О девијацијама у науци“ јер се неке од ствари које се тичу овог вредновања и не могу означити другачије. Дати су и предлози који би могли бити од користи радним телима која управо припремају нови Правилник из ове области.

Иако је доста тога измењено (толико да би нови текст и попис литературе задовољавају услове за самосталан монографски рад), сачувана је основна структура материје и кључна опредељења из прве верзије књиге. У том погледу аутор жели да нагласи да није променио један од основних методолошких ставова које заступа већ дуже времена: да критеријум за класификацију криминолошких метода треба да остане то како се приступа предмету истраживања, а не какве су природе чињенице којима се оперише. Аутор, очигледно, не спада у ред „модерниста“ који као основну усвајају поделу метода на квантитативне и квалитативне. Уосталом, и они који се данас залажу за дихотомију по принципу „Q ор Q“ често и сами признају да се исте истраживачке технике (интервју, мерење и друге) могу користити и у квалитативним и квантитативним истраживањима.

Посебна пажња посвећена је томе да се излагање обогати примерима у којима су истраживачи демонстрирали луцидност приступајући проблему проучавања на оригиналан начин. Тиме се желео дати подстицај младим посленицима у науци да се окрену неким новим темама и пробају да таква истраживања спроведу и код нас упркос свим препрекама (а пре свега „чуварима капија“ који, бирократским изговорима и у жељи да спрече науку да објасни како заправо изгледа казнени систем у пракси доприносе да у криминолошким наукама немамо довољан број истраживања). Аутору би представљало задовољство када би млади би из ове књиге могли да науче шта и на који начин да истражују, како да то што су утврдили напишу и објаве, а да при том избегну замке кривотворења чији се број у друштвеним наукама последњих година – са увођењем квантификације резултата – повећао.

У Београду,                                                                                              АУТОР
децембра 2013.

  • Формат 16.5x20 cm
  • Повез броширан
  • Писмо латиница
  • Обим 269 стр.
  • Издање друго
  • Година 2013.
  • ISBN 978-86-7630-341-1

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар