РАДНО ПРАВО - РАСПРАВА О ДОСТОЈАНСТВУ НА РАДУ И СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

РАДНО ПРАВО - РАСПРАВА О ДОСТОЈАНСТВУ НА РАДУ И СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ

РАДНО ПРАВО - РАСПРАВА О ДОСТОЈАНСТВУ НА РАДУ И СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ

Oвa расправа oбрађује радно право кao сложену и динамичну грану права, у контексту великих правних система и правних култура у европском и међународном оквиру...

Више детаља


2 900 РСД

Oвa расправа oбрађује радно право кao сложену и динамичну грану права, у контексту великих правних система и правних култура у европском и међународном оквиру. Плод је мојих дугогодишњих проучавања достигнућа у науци Радног права, анализа и истраживања хетерономних и аутономних извора права, и праксе – судске, управне/инспекцијске и арбитражне. Прилог је разматрању о идејном основу, развоју и потврђивању достојанства на раду и социјалног дијалога, утканим у дубљим слојевима индивидуалног и колективног радног права. Домаће (позитивно) право се ставља у контекст начела, института и вредности Радног права, остваривања и заштите основних индивидуалних и колективних (социјалних) људских права. Наведени су бројни примери из упоредне судске праксе, праксе европских судова – ЕСЉП-а и СПЕУ-а, праксе надзорних органа – посебно у оквиру МОР-а и СЕ. Тешко је наћи грану (домаћег) права која је доживљавала тако дубоке, суштинске промене као радно право, у трагању за својим концептом и идентитетом у традицији европског социјалног модела.

Књига је намењена студентима основних, мастер и докторских студија права и других дисциплина које су у вези са Радним правом (и Индустријским односима). Састоји се из три дела: Општа питања Радног права (I), Индивидуално радно право (II) и Колективно радно право (III). Може послужити и стручњацима који учествују у доношењу и примени радног права, државним органима – посебно судовима и независним агенцијама за заштиту права запослених-грађана и решавање радних спорова, социјалним партнерима, невладиним организацијама, адвокатима и другима који се посебно интересују за ову грану права.

Пријатна ми је дужност да се захвалим колегама из земље и иностранства на корисним запажањима и сугестијама током дугогодишње припреме овог дела, сарадницима на предмету на не само техничкој помоћи, и „Досијеу“ на припреми за објављивање. Такође се захваљујем издавачу, Центру за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, на објављивању ове књиге.

                                                                                                         Бранко А. Лубарда

  • ISBN 978-86-7630-412-7
  • Обим 1136 стр.
  • Писмо ћирилица
  • Повез тврд

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар