КОМПАНИЈСКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

КОМПАНИЈСКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

КОМПАНИЈСКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Књига „Компанијско право Европске уније“ као колективно дело тима аутора са Правног факултета Универзитета у Београду (проф. др Мирко Васиљевић, доц. др Вук Радовић и доц. др Татјана Јевремовић-Петровић), појављује се први пут на српском језику на тржишту Србије, што већ само по себи завређује пажњу...

Више детаља


1 300 РСД

ПРЕДГОВОР

Књига „Компанијско право Европске уније“ као колективно дело тима аутора са Правног факултета Универзитета у Београду (проф. др Мирко Васиљевић, доц. др Вук Радовић и доц. др Татјана Јевремовић-Петровић), појављује се први пут на српском језику на тржишту Србије, што већ само по себи завређује пажњу. Србија је далеко од институционалног статуса чланства у ЕУ, те је и то разлог више за респектабилност чина појаве ове књиге. Коначно, и сарадња више аутора, што баш и није тако уобичајено на овим ветрометним просторима, где је „историја увек производила више историје него што је могла да свари“, је такође чин који завређује својеврсну пажњу.

У сваком случају, независно од тога да ли ће Србија постати некад чланица ЕУ или неће, за правничку и пословну јавност је изузетно значајно да, чак и независно од степена хармонизације домаће регулативе са регулативом ЕУ, у условима одсуства правне обавезности, упозна ближе и боље институте компанијског права који имају ниво ЕУ, а такође и водеће институте овог права водећих националних права чланица ове економско-политичке интеграције, који се својеврсним правним трансплантирањем преузимају и у домаће компанијско право. Уз то, ту је и посебна потреба праћења развоја ових института нарочито из угла наглашеног тренда потискивања европске правне традиције засноване на римском праву и све некритичкијег преузимања англосаксонске правне традиције засноване на студији случајева.

Књига „Компанијско право Европске уније“ по свом садржају обухвата сва важнија питања која се према владајућој класификацији научних дисциплина сврставају у ову дисциплину: Увод у компанијско право ЕУ; Извори и развој; Право на настањивање; Ништавост, Објављивање информација и пословање друштава капитала; Капитал акционарског друштва; Права акционара; Једночлано привредно друштво; Право преузимања; Статусне промене – спајање привредних друштава – прекогранична и национална спајања; Поделе друштава; Прекогранична промена седишта друштва; Огранак привредног друштва; Европска компанија; Европска економска интересна групација; Европско затворено друштво и Европска задруга. Сарадња између аутора остварена је на тај начин што је проф. М. Васиљевић написао следеће главе: VI, XII, XIV и XV; доц. В. Радовић: III, IV, V и VII и доц. Т. Јевремовић-Петровић: I, II, VIII, IX, X, XI и XIII.

У име ауторског тима слободан сам да изразим уверење да је, наравно не само по форми, већ нарочито по садржају (третирана тематика, обухват, широка компаративност, критичка оптика, научна грађа, пракса), ова књига добродошла да попуни огромну празнину која је до сада постојала у нашој научној и стручној летератури у овој области, као и да ће бити добро прихваћена у нашој пословној, судској и адвокатској пракси, али и у академској правничкој јавности за продубљено изучавање ове нове научне дисциплине на мастер и докторским студијама.

Никољдан 2011. године                               проф. др Мирко Васиљевић

  • ISBN 978-86-7630-349-6
  • Година 2012.
  • Издање прво
  • Обим 436 стр.
  • Писмо ћирилица
  • Формат 16x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар